ΕΧΩ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΤΙ ΣΕ ΘΥΜΟ ΤΟ ΚΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ