Το Σπίτι Του Αγαμέμνονα
1978
Zodiac
 • Είσοδος (Ιστορικό)
 • Καταγραφή Χάρτου (Ο Ρόλος Του Ψάλτη)
 • Κηλιδογραφία
 • Quartetto
 • Δελτίο Ειδήσεων
 • Πρώτο Στάσιμο
 • Ερωτικό Μύθευμα (Χώρος)
 • Θεοδόλιχος (Ο Ρόλος Του Χορού)
 • Δεύτερο Στάσιμο (Μαντικός Λόγος)
 • Θανάτου Μύθευμα
 • Τρίτο Στάσιμο (Ο Ρόλος Της Κασσάνδρας)
 • Κασσάνδρα
| ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ