| ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΟ SPOTIFY

Νεφέλες
2009

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

 • Αρχή Του Έργου
 • Πάροδος Χορός
 • Γειά Και Χαρά Σου Γέροντα
 • Χάος Νεφέλες Και Γλώσσα
 • Α ‘ Παράβαση
 • Κάνε Ταϊ Τσι
 • Η Σελήνη
 • Το Τραγούδι Του Δίκαιου Λόγου (Τα Φροντιστήρια)
 • Β ‘ Παράβαση
 • Πράγμα Κακό
 • Ηγείσθε Έξω
 • Υπόκλιση
 • Β ‘ Παράβαση

| ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ / ΛΥΧΝΙΑ