Ένα Ένα
2012

Λυχνία

  • Ένα Ένα
  • Και ‘Συ Να Χάνεσαι
  • Για Πρώτη Μου Φορά
  • Έφτιαξα Έναν Κόσμο
  • Ειδήσεις
  • Κέρασμα Ζωή
  • Έλα Ειρήνη
  • Ένα Ένα
| ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ / ΛΥΧΝΙΑ